fbpx

Projekty unijne

BLEES - rozwój BLEES jest współfinansowany
ze środków unijnych

Rozwijając naszą działalność korzystamy ze wsparcia finansowego zarówno zewnętrznych inwestorów jak i programów unijnych. Dzięki pozyskiwanym funduszom jesteśmy w stanie prowadzić nasze badania R&D, testować wytworzone przez nas rozwiązania oraz walidować ich wartość na rynku.

Opracowanie systemu zarządzania flotą pojazdów wraz z aplikacją pasażerską
w celu ograniczenia ruchu kołowego w miastach.


Realizujemy projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu w postaci systemu RideWise. Rozwiązanie to będzie składało się z dwóch głównych elementów: symulatora mikrotranzytu sieci transportowej oraz systemu do zarządzania flotą pojazdów wraz z aplikacją pasażerską.

  • Okres realizacji: 01.04.2020- 31.12.2021
  • Wartość projektu: 4 150 245,43 zł
  • Wkład funduszy: 2 490 147,25 zł

Opracowanie systemu zarządzania flotą pojazdów wraz z aplikacją pasażerską
w celu ograniczenia ruchu kołowego w miastach.


Realizujemy projekt dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Śląskim "Silesia pod błękitnym niebem".

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu w postaci systemu RideWise. Rozwiązanie to będzie składało się z dwóch głównych elementów: symulatora mikrotranzytu sieci transportowej oraz systemu do zarządzania flotą pojazdów wraz z aplikacją pasażerską.

  • Okres realizacji: 01.10.2019- 31.03.2020
  • Wartość projektu: 2 765 672,22 zł
  • Wkład funduszy: 2 330 204,24 zł
🠙